آدرس:

دفتر البرز: کرج، رجایی شهر، خیابان قائم، نبش چهار راه انقلاب
دفتر قم: ۵۵متری عماریاسر،کوی ۳۷

تلفن:

09125689915 - 02532860967 - 02634550338

راه اندازی الکتروموتور 75KW فن سانتریفیوژ بصورت مکنده جهت بگ فیلتر کارخانه ذوب سرب اراک شهرک صنعتی خیرآباد