آدرس:

دفتر البرز: کرج، رجایی شهر، خیابان قائم، نبش چهار راه انقلاب
دفتر قم: ۵۵متری عماریاسر،کوی ۳۷

تلفن:

09125689915 - 02532860967 - 02634550338

کاهش دور موتور چه انرژی بر روی بازده سیستم پمپ دارد؟

کاهش دور موتور چه انرژی بر روی بازده سیستم پمپ دارد؟

انتخاب پمپ ها معمولا بر اساس دبی بیشینه ی مورد لنتظار صورت می گیرد؛ در حابی که اغلب اوقات، هرگز دبی بیشینه مورد استفاده قرار نمیگیرد. به طور معمول طراحی پمپ به گونه ای است که بیشترین بازده را در دور نامی که دبی نامی را با هد مشخص تحویل می دهد،دارد. تغییر دبی در شرایط کاری مختلف، باعث تغییر مشخصات پمپ از جمله کاهش بازده و افزیش تلفات می گردد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1400


آخرین مقالات


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها