آدرس:

دفتر البرز: کرج، رجایی شهر، خیابان قائم، نبش چهار راه انقلاب
دفتر قم: ۵۵متری عماریاسر،کوی ۳۷

تلفن:

09125689915 - 02532860967 - 02634550338

برنامه نصب MA510 بر روی شناور

برنامه نصب MA510 بر روی شناور

راه اندازی نرم الکتروپمپ که باعث میشود تا پمپ بصورت نرم (تدریجی) راه اندازی شود و از ایجاد تلاطم درچاه و گل آلوده شدن آب چاه جلوگیری شود. راه اندازی الکترومپپ شناور در دو مرحله میتواند انجام شود:
مرحله اول: رسیدن به دور 60 الی 70% در زمان کمتر3 ثانیه برای اینکه کفگرد الکتروپمپ شناورجدا شود.
مرحله دوم: رسیدن از 60 الی 70 درصد دور به 100% دور در مدت زمان دلخواه و نسبتا بالا تا 3600 ثانیه.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1400


آخرین مقالات


دسته بندی مقالات


آخرین پروژه ها